Ikastaroaren edukia

  • Jarraian hainbat ikastaro libre dituzu euskara ikasteko. Nahi duzun ikastaroan matrikula zaitezke, eta zeure kabuz egin dezakezu. Gogoan izan ikastaro gehiago eskaintzen ditugula on-line bidez ikasteko. Argibideetarako: euskaraonline@euskadi.eus

   A continuación te ofrecemos los siguientes cursos libres para hacerlos a tu ritmo. No te olvides que además de estos cursos tenemos muchos más para mejorar tu euskera. Infórmate en euskaraonline@euskadi.eus


   Primer curso de euskera básico / Oinarrizko euskara ikasteko lehen atala.

   Temas del curso / Ikastaroaren gaiak:

   1. Saludos / Agurrak
   2. ¿Quién eres tú? / Nor zara zu?
   3. ¿De dónde eres tú? / Nongoa zara zu?
   4. ¿Qué es? / Zer da?
   5. ¿En dónde vives? / Non bizi zara?
   6. ¿Qué hay en la ciudad? / Zer dago hirian?
   7. ¿Dónde  esta? / Non dago?
   8. ¿Qué tienes? / Zer duzu?

   Segundo curso de euskera básico. / Oinarrizko euskara ikasteko bigarren atala. 

   En este curso se estudian los siguientes temas / Gai hauek ikasten dira:

   1. ¿Dónde y cuál? / Non eta zein?
   2. Léxico / Lexikoa
   3. Comprensión oral 1 / Entzumena 1
   4. ¿De dónde (venir) a dónde (ir)? / Nondik (etorri) nora (joan)?
   5. Pretérito perfecto / Orainaldi perfektua
   6. Comprensión oral 2 / Entzumena 2

   Tercer curso de euskera básico. / Oinarrizko euskara ikasteko hirugarren atala. 

   En este curso se estudian los siguientes temas / Gai hauek ikasten dira:

   1. ¿Tienes o no tienes? / Baduzu edo ez duzu?
   2. ¿Qué has hecho hoy? / Zer egin duzu gaur?
   3. Comprensión oral 1 / Entzumena 1
   4. ¿De quién es? / Norena da?
   5. ¿Qué haces? / Zertan ari zara?
   6. Comprensión oral 2 / Entzumena 2

   Cuarto curso de euskera básico. / Oinarrizko euskara ikasteko laugarren atala. 

   En este curso se estudian los siguientes temas / Gai hauek ikasten dira:

   1. ¿Con quién estás? / Norekin zaude?
   2. ¿Qué haces a diario? / Zer egiten duzu egunero?
   3. Comprensión escrita 1 / Irakurmena 1
   4. Comprensión oral 1 / Entzumena 1
   5. ¿Cómo y de qué/con qué? / Nola eta zerez?
   6. ¿Está acabado el trabajo? / Bukatuta dago lana?
   7. Comprensión escrita 2 / Irakurmena 2
   8. Comprensión oral 2 / Entzumena 2

   Quinto curso de euskera básico. / Oinarrizko euskara ikasteko bosgarren atala. 

   En este curso se estudian los siguientes temas / Gai hauek ikasten dira:

   1. ¿Qué harás mañana? / Zer egingo duzu bihar?
   2. ¿Para quién es? / Norentzat da?
   3. Comprensión escrita 1 / Irakurmena 1
   4. Comprensión oral 1 / Entzumena 1
   5. ¿Te gusta? / Gustatzen zaizu?
   6. ¿Para qué es eso? / Zertarako da hori?
   7. Comprensión escrita 2 / Irakurmena 2
   8. Comprensión oral 2 / Entzumena 2

   Sexto curso de euskera básico. / Oinarrizko euskara ikasteko seigarren atala. 

   En este curso se estudian los siguientes temas / Gai hauek ikasten dira:

   1. Mesedez, ebaki bat aterako didazu? / Por favor, ¿me sacas un cortado?
   2. Beharrezkoa da hori egitea? / ¿Es necesario hacer eso?
   3. Comprensión escrita 1 / Irakurmena 1
   4. Comprensión oral 1 / Entzumena 1
   5. Barkatu baina ez zaittu ikusi / Perdona pero no te he visto
   6. Uste duzu hori egia dela? / ¿Crees que eso es verdad?
   7. Comprensión escrita 2 / Irakurmena 2
   8. Comprensión oral 2 / Entzumena 2

   Séptimo curso de euskera básico. / Oinarrizko euskara ikasteko zazpigarren atala. 

   En este curso se estudian los siguientes temas / Gai hauek ikasten dira:

   1. Bart berandu oheratu nintzen / Ayer me acosté tarde
   2. Ligatu nahi baduzu... / Si quieres ligar...
   3. Comprensión escrita 1 / Irakurmena 1
   4. Comprensión oral 1 / Entzumena 1
   5. Ez dakit zuek harritu zareten / No sé si os habéis sorprendido
   6. Medikuarengana joan beharra daukat / Tengo que ir al médico
   7. Comprensión escrita 2 / Irakurmena 2
   8. Comprensión oral 2 / Entzumena 2

   Honako hauek dituzu ikasteko, edo berrikusteko:

   1. Tokiak, egunak, orduak eta zenbakiak
   2. Laburtzapenak eta neurriak
   3. Hitz elkartuak, eratorriak, mailegatuak, estilo nominala, hizkera ez-sexista...
   4. Aditz laguntzaileak, trinkoak, zalantzazkoakarazi...
   5. Besteen esanak nola jaso
   6. Testuaren antolaera: izenburuaren eta ideien arteko loturak
   7. Ideien garapena
   8. Kontakizuna